TH | EN
Home > ข่าวสาร > บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับทาง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมลค์ จำกัด ได้ร่วมจัดกิจกรรมสานไมตรี ประเพณี เนื้อ นม ไข่ เกมส์ ครั้งที่13
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับทาง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมลค์ จำกัด ได้ร่วมจัดกิจกรรมสานไมตรี ประเพณี เนื้อ นม ไข่ เกมส์ ครั้งที่13

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับทาง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมลค์ จำกัด

ได้ร่วมจัดกิจกรรมสานไมตรี ประเพณี เนื้อ นม ไข่ เกมส์ ครั้งที่13  โดยเปิดรับบริจาคเลือดให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่10   ในวันที่ 15 ก.ค. 2560


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :