TH | EN
Home > ข่าวสาร > กิจกรรม สัมมนาการจัดการ และการแก้ปัญหาโรคในสัตว์ปีก ร้านสมใจ จอนนุ้ย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง วันที่ 10 มิถุนายน 2560
กิจกรรม สัมมนาการจัดการ และการแก้ปัญหาโรคในสัตว์ปีก ร้านสมใจ จอนนุ้ย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง วันที่ 10 มิถุนายน 2560

ทีมงานขายและทีมวิชาการ ษริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดกิจกรรมสัมมนาเรื่องการจัดการและการแก้ปัญหาในสัตว์ปีก ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ โดยมีกิจกรรมเสริมเพื่อสร้างความสนุกสนานในงานเช่น การเล่นเกมส์ การรับประทานอาหารร่วมกัน ทั้งนี้บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานและได้รับการตอบรับจากเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์เป็นอย่างมาก


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :