TH | EN
Home > ข่าวสาร > กิจกรรมสัมมนาอาหารสุกรแม่พันธุ์ ร้าน บี.ที. อาหารและสุขภาพสัตว์ จ.พิษณุโลก วันที่ 17 พฤษภาคม 2560
กิจกรรมสัมมนาอาหารสุกรแม่พันธุ์ ร้าน บี.ที. อาหารและสุขภาพสัตว์ จ.พิษณุโลก วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

ทีมงานเบทาโกรร่วมจัดกิจกรรมสัมมนาอาหารสุกรณ์แม่พันธุ์ โดมีหัวข้อต่างๆได้แก่ การดูแลลักษณะของแม่พันธุ์  การคัดเลือกสายพันธุ์ การมีลูกและการดูแลขณะตั้งท้อง  ทั้งนี้เกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาเป็นจำนวนมาก


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :