TH | EN
Home > ข่าวสาร > ทีมอาหารสัตว์น้ำไบโอ ร่วมกับณัฐวัฒน์ฟาร์ม จัดงานสัมมนาเรื่องการจัดการระหว่างการเลี้ยงของปลากระชังช่วงหน้าแล้ง
ทีมอาหารสัตว์น้ำไบโอ ร่วมกับณัฐวัฒน์ฟาร์ม จัดงานสัมมนาเรื่องการจัดการระหว่างการเลี้ยงของปลากระชังช่วงหน้าแล้ง

ในงานสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการจัดการในการเลี้ยงปลากระชังช่วงหน้าแล้ง ให้กับทางลูกค้าของทางณัฐวัฒน์ฟาร์ม ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เนื่องจากทางเรามีกิจกรรมสอยดาวแจกรางวัล ทำให้ผู้เข้ามาร่วมเกิดความตื่นเต้น และนอกจากนี้ การบรรยายเนื้อหาดังกล่าว ยังได้รับผลตอบรับที่ีดีอีกด้วย เพราะทางผู้เข้าร่วมมีการสอบถามในส่วนที่ตัวเองสงสัยอีกด้วย


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :