TH | EN
Home > ข่าวสาร > บริษัท เบทาโกร(ลาว) จำกัด ผู้เดียว ได้นำคณะลูกค้าอาหารสัตว์ จาก สปป.ลาว เข้าร่วมงาน VIV ASIA 2015
บริษัท เบทาโกร(ลาว) จำกัด ผู้เดียว ได้นำคณะลูกค้าอาหารสัตว์ จาก สปป.ลาว เข้าร่วมงาน VIV ASIA 2015

            บริษัท เบทาโกร(ลาว) จำกัด ผู้เดียว

swiss made replica watches pureintime.me Swiss Replica Watches

ได้นำคณะลูกค้าอาหารสัตว์ จาก สปป.ลาว เข้าร่วมงาน VIV ASIA 2015 ณ อาคารไบเทค-บางนา เพื่อร่วมสัมผัสกับนวัตกรรมใหม่ ด้านอาหารสัตว์ และได้รับเกียรติ จากคุณวรวุฒิ วณิชกุลบดี  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจต่างประเทศ ให้การต้อนรับและร่วมล่องเรือรับประทาอาหารค่ำกับลูกค้า เมื่อวันที่ 11-12 มี.ค.2015


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :