TH | EN
Home > ข่าวสาร
ข่าวสาร
ณ บ้านบุฉนวน ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ณ บ้านน้ำร้อน ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ณ ก.เจริญฟาร์ม ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
ณ บ้านโฮ่งรีสอร์ท
ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จ.เชียงใหม่ วันที่ 22 กันยายน 2560
โคนมภูพาน จ.สกลนคร วันที่ 25 ก.ย. 2560
ณ สหกรณ์บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร วันที่ 20 ก.ค. 2560
สัมมนาเรื่องรู้ทันและเข้าใจโรคเต้านมอักเสบ ณ โรงแรมวิลล่า พาราดี .นครราชสีมา วันที่ 27 ก.ย. 2560


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :