TH | EN
หน้าแรก > เครือเบทาโกร

          เครือเบทาโกรก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2510 ในชื่อบริษัท เบทาโกร จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ โดยมีโรงงานแห่งแรกที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ สำนักงานใหญ่แห่งแรกของบริษัท ตั้งอยู่ที่ แขวงสวนมะลิ เขตป้อมปราบฯ ต่อมาได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากสร้างฐานการผลิตแห่งแรก ประกอบด้วยฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกร โรงงานอาหารสัตว์ โรงฟักไข่ ที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และได้ขยายฐานการผลิตมาที่ จ.ลพบุรี เนื่องจากมีความเหมาะสมในด้านแหล่งวัตถุดิบและทำเลที่ตั้ง เพื่อพัฒนาเป็นฐานธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจรประกอบด้วย โรงงานอาหารสัตว์ฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกร โรงฟักไข่ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สดและเนื้อไก่แช่แข็ง

          โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุกแช่แข็ง และนอกจากนี้ยังได้จัดตั้งบริษัทในเครือขึ้นมาอีกหลายบริษัท เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการผลิต การเลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์สัตว์ทั้งสุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ การจัดทำฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ การผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ในระดับมาตรฐานสากล และร่วมกับเกษตรกรดำเนินธุรกิจในโครงการประกันราคาไก่เนื้อและไก่ไข่ โครงการจ้างเลี้ยงสุกรขุนรวมทั้งการผลิตและจำหน่ายและจำหน่ายสุกรขุน เนื้อไก่สด ไข่ไก่ และผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออก

          ปัจจุบันเครือเบทาโกรเติบโตก้าวสู่การเป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจร ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจนถึงผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพ เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนไทยและคนทั่วโลก มียอดขายรวมกว่า 22,000 ล้านบาท บริษัทในเครือกว่า 25 บริษัทและบุคลากรมากกว่า 15,000 คน ประจำอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศและในต่างประเทศและมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ ภายในโครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งย้ายมาจากสำนักงานสวนมะลิ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2539

สายธุรกิจเครือภูมิภาคและธุรกิจอาหารสัตว์

          ธุรกิจเครือภูมิภาคและธุรกิจอาหารสัตว์ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) อยู่ในสายธุรกิจนี้ เครือเบทาโกร ได้จัดตั้งบริษัทสาขาขึ้นในจังหวัดต่างๆ ทั่วภูมิภาคของประเทศ เพื่อเป็นฐานในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเครือเบทาโกรครอบคลุมตั้งแต่การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์การดำเนินธุรกิจฟาร์มสุกร และฟาร์มไก่ไข่ โครงการประกันราคาไก่เนื้อและไก่ไข่ โครงการจ้างเลี้ยงสุกรขุน การผลิตและจำหน่ายเนื้อสุกร เนื้อไก่และไข่ไก่ รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ นับเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วประเทศ ได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ สด สะอาด และทันสมัย และเป็นการสร้างงานอาชีพและรายได้ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น 

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) สายธุรกิจอาหารสัตว์

          บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ BTG (Betagro Public Company Limited) เป็นบริษัทแรกใน
เครือเบทาโกร ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2510 เดิมชื่อบริษัท เบทาโกร จำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เบทาโกรอาหารสัตว์ จำกัด ในปี พ.ศ.2532 โดยทำหน้าที่ผลิตอาหารสัตว์เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของเครือเบทาโกรและจำหน่ายอาหารสัตวเพื่อการค้าให้กับลูกค้าทั่วไปด้วย ต่อมาในปี พ.ศ.2537 เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เบทาโกร อโกรกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปี 2540และเกิดภาวะไข้หวัดนกในต้นปี พ.ศ.2547 บริษัทจึงชะลอการนำบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ในปี 2550 บริษัทมีโรงงานอาหารสัตว ตั้งอยู่ในสถานที่ต่างๆดังนี้

1.บริษัท เบทาโทรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (BNA) มีโรงงานอาหารสัตว์อยู่ที่ อ.เมือง จ.ลำพูน ผลิตอาหารและจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าในเขตภาคเหนือตอนบน
2.บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด (BTS) มีโรงงานอาหารสัตว์อยู่ที่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ผลิตอาหารและจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าในเขตภาคใต้ ทั้งหมด


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :