TH | EN
กิจกรรม ก.เจริญทรัพ์เกษตรแฟร์ ครั้งที่3 ร้าน ก. เจริญทรัพย์ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม วันที่ 10 มิถุนายน 2560
กิจกรรมสัมมนาอาหารสุกรแม่พันธุ์ ร้าน บี.ที. อาหารและสุขภาพสัตว์ จ.พิษณุโลก วันที่ 17 พฤษภาคม 2560
กิจกรรมแจกรางวัลครบรอบ 10 ปี ร้านธนพัฒน์อาหารสัตว์ ตัวแทนจำหน่ายอาหารสัตว์แบรนด์เบทาโกร จ.น่าน
งาน CHIANGMAI FIELD DAY 2017 ณ สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จ.เชียงใหม่ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560


เบทาโกร

เครือเบทาโกรก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2510 ในชื่อบริษัท เบทาโกร จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ โดยมีโรงงานแห่งแรกที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ สำนักงานใหญ่แห่งแรกของบริษัทตั้งอยู่ที่ แขวงสวนมะลิ เขตป้อมปราบฯ ต่อมาได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :