TH | EN
ร่วจัดอบรมในหัวข้อ มาตราฐานฟาร์มโดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์และนักวิชาการเข้ามาบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรที่เข้าร่วมงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับทาง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมลค์ จำกัด ได้ร่วมจัดกิจกรรมสานไมตรี ประเพณี เนื้อ นม ไข่ เกมส์ ครั้งที่13
หจก.มิ่งมิตรมีเกษตรเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี วันที่17-18 ก.ค. 2560
ร้านสนอุทาฟาร์ม อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 20 สิงหาคม 2560


เบทาโกร

เครือเบทาโกรก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2510 ในชื่อบริษัท เบทาโกร จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ โดยมีโรงงานแห่งแรกที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ สำนักงานใหญ่แห่งแรกของบริษัทตั้งอยู่ที่ แขวงสวนมะลิ เขตป้อมปราบฯ ต่อมาได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :