TH | EN
ทีมอาหารสัตว์บาลานส์ ร่วมกับ กุดรังการเกษตร จัดงานสัมมนาอาหารจิ้งหรีด บาลานส์ 960 วันที่ 21 เมษายน 2559 ณ จังหวัดมหาสารคราม
ทีมอาหารสัตว์น้ำไบโอ ร่วมกับณัฐวัฒน์ฟาร์ม จัดงานสัมมนาเรื่องการจัดการระหว่างการเลี้ยงของปลากระชังช่วงหน้าแล้ง วันที่ 20 เมษายน 2559 ณ 111 รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชัยนาท
เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2559 ทีมอาหารสัตว์แบรนด์ฟาร์ม จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เพื่อเป็นศิริมงคลกับทีมงาน ในวันที่ วันที่ 19 เมษายน 2559
ทีมอาหารสัตว์บาลานส์ ร่วมกับร้านทรัพย์แสนศิริการค้า จัดงานสัมมนาสุกรเกษตรกรรายย่อยลูกค้าร้านทรัพย์แสนศิริการค้า วันที่ 6 เมษายน 2559 ณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี


เบทาโกร

เครือเบทาโกรก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2510 ในชื่อบริษัท เบทาโกร จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ โดยมีโรงงานแห่งแรกที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ สำนักงานใหญ่แห่งแรกของบริษัทตั้งอยู่ที่ แขวงสวนมะลิ เขตป้อมปราบฯ ต่อมาได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :